Wagane Sène, « Saltigué »: « Bougn Mako Autorisé, Dina Am Loumay Soti Si Forage Yi, Fébar Bi Diougué Fi »

0
6


Single Post
Wagane Sène, saltigué »: « Bougn mako autorisé, dina am loumay soti si forage yi, fébar bi diougué fi »