[vidéo] Cheikh Talif à Ndoye Bane : « ku Beug Am Lo Wax Chaque Matin No Déf Créer… »

0
3


Single Post
[Vidéo] Cheikh Talif à Ndoye Bane : « Ku beug am lo wax chaque matin no déf créer… »