« Sama wa keur khamouniou ni THIAGA LA…sama systéme la yoor! »

« Sama wa keur khamouniou ni THIAGA LA…sama systéme la yoor! »

sama wa keur khamouniou ni THIAGA LA…sama systéme la yoor!

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterCommenté